Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Systemintegration

  Ett MES-system som är enkelt att anpassa

  Binars stödsystem för effektiv produktion Binar Production System (BPS) är ett MES-system som är enkelt att anpassa efter dina unika förutsättningar och önskemål och som bland annat hjälper er att koppla samman produktionens olika delar till en helhet och samtidigt skapa en översikt i realtid.

  MES-system från Binar

  Förstå och effektivisera din produktion med Binar Production System

  Manufacturing Execution System (MES) används främst för övervakning, styrning och uppföljning av produktionsprocesser, vilket hjälper företag att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet och kundnöjdhet. Systemet betraktas ofta som en viktig del av den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0.

  Binars stödsystem för effektiv produktion Binar Production System, BPS, är ett MES-system som är enkelt att anpassa efter dina unika förutsättningar och önskemål.

  Vi hjälper dig oavsett om du vill ha en helhetslösning eller om du vill koppla det till befintliga system, maskiner, givare, sensorer och andra I/O.

  Genom att använda BPS kan du även få information om produktionsprocessen i realtid genom en app i mobilen, datorn eller surfplattan.

  Vad är ett MES-system?

  Vad är ett MES-system?

  Ett MES-system automatiserar informationsslingan mellan produktionens olika delar, kopplar ihop företagets övergripande system med produktionen och skapar en översikt i realtid. Med MES slipper man alltså att manuellt ge instruktioner till varje individuell enhet. Så fort en order registreras i det överordnade systemet så anpassar sig produktionsflödet automatiskt.

  Genom att affärssystem (ERP) och produktionssystem kopplas ihop och tillåts kommunicera med varandra blir det lättare att etablera gemensamma standarder och bästa praxis. Det leder bland annat till minskade kostnader, färre antal produkter i lager och kortare leveranstider.

  MES tar även vara på data från produktionen och använder informationen för att visualisera viktiga nyckeltal och ge dig en översikt i realtid. Det gör till exempel att du kan följa varje produkt, se antalet produkter i systemet, registrera spårbarhetsdata och se eventuella fel eller störningar.

  Övrigt om MES-system

  Arbetsflöden och affärsprocesshantering

  Över tid behöver förändringar ske inom alla organisationer. Dessa kan vara relaterade till nya krav från myndigheter, nya eller förändrade produkter, nya försäljningskanaler eller en ny företagsstrategi. Oavsett vad som ligger bakom förändringarna så krävs ett stort mått av flexibilitet i produktionsprocesserna, och affärsprocesshantering för verkstadsgolvet kan utgöra grunden för att hantera dessa utmaningar. Genom det produktcentrerade perspektivet är MES nämligen kopplat till information och processer på maskinnivå, men också till företagets centrala datastrukturer, affärsprocesser och organisation.

  Batchsystem

  Batchstyrd produktion, alltså tillverkning enligt recept, är vanligt förekommande inom till exempel livsmedels- och läkemedelsindustrin och kemisk industri. Alltså verksamheter där hög produktvariation ställer höga krav på både flexibilitet, noggrannhet och spårbarhet genom hela produktionsprocessen.

  Binar Solutions har lång erfarenhet av att leverera batchsystem och kan hjälpa till med validering av processerna så att lagkrav och riktlinjer uppfylls. Batchsystemen integreras normalt sett med kundens automations- och affärssystem, samt övriga MES-funktioner såsom orderhantering, spårbarhet och produktionsrapportering.

  Effektivitetsmätning (TAK/OEE)

  En viktig konkurrensfaktor är effektivitetsmätningar som verktyg för att hitta outnyttjad potential i produktionen. OEE (Overall Equipment Effectiveness), på svenska även kallat TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte), är ett vedertaget nyckeltal som används vid dessa effektivitetsmätningar.

  Binar Solutions erbjuder ett brett utbud av tjänster inom effektivitetsmätning, från utvärdering av effektiviteten i en befintlig process till kartläggning av tekniska förutsättningar för mätning, inköp och implementering av system samt stöd för att komma igång med ett förbättringsarbete.

  Framtidssäkrad lösning

  BPS är modulärt uppbyggt och lätt anpassa till befintliga system. Det gör att man kan starta med ett mindre system och sedan utöka i takt med att behovet ökar.

  Utöver Binars smarta noder kan BPS enkelt anslutas mot robotar och maskiner via standardiserade gränssnitt. Noderna kan kopplas samman i nätverk och utgöra kopplingen mot tillverkningsprocessen. Resultatet är en framtidssäkrad lösning som kan växa i takt med er tillväxt.

  Kvalitetsstyrning

  För att lyckas med kvalitetsstyrning, och därmed maximera produktkvaliteten, fordras att man har full kontroll på de delar som ingår i processen, vilket kräver kontinuerliga mätning och registrering av produktkvaliteten. Vare sig det är kund- och myndighetskrav, säkerhet, miljöinitiativ eller en strävan efter ökade marginaler som ligger bakom de här kraven så är kvalitetskontroll en grundläggande komponent i MES och avgörande för effektiv tillverkning.

  Orderhantering

  Orderhanteringsdelen i MES säkerställer att rätt order och rätt jobb utförs på rätt utrustning, och är nödvändig för såväl papperslös hantering som dataintegritet. Orderhanteringen säkerställer full insyn och transparens i produktionsflödet samtidigt som den bidrar till att minimera kostsamma mellanlager. Orderhanteringen utgör även en grundfunktion till andra MES funktioner såsom bland annat spårbarhet, stopptidsregistrering, kvalitetshantering.

  Process- och energioptimering

  För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att optimera produktivitet, kvalitet och tillverkningskostnader på flera olika nivåer. Genom att analysera processen och använda processdata för att förändra driftsprocesser och styrsystem, går det ofta att hitta dold produktionskapacitet och samtidigt sänka produktionskostnader. Detta helt utan några investeringar i ny tillverkningsutrustning.

  Produktionslogistik

  Inom produktionslogistik är målet att förbättra produktionsflödet, genom att optimera de olika delarna i en produktion eller få en smidigare övergång mellan de olika delarna. Här nämns ofta ordet ledtid, vilket är den tid som går från det att en process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. Om man lyckas så blir produktionen mer effektivare och mer lönsam. Vi på Binar Solutions erbjuder tjänster och lösningar för att optimera flödet och öka omsättningshastigheten.

  Produktionsplanering

  Vi på Binar Solutions hjälper dig med din produktionsplanering för att på så sätt effektivisera produktionen och lönsamheten. Det har blivit allt viktigare att koppla produktionsplanering och kontrollsystem till besluten för konkurrenskraftiga prioriteringar så som kvalitet leveransförmåga, tillförlitlighet och flexibiliteten för produkter på olika marknader. Genom produktionsplanering kan vi bland annat hjälpa dig med att minska kostnaderna för råmaterial, energiförbrukning och underhåll och därigenom öka din konkurrenskraft.

  Spårbarhet

  Spårbarhet innebär att man spåra information om vad som har producerats och hur det har producerats. Ett bra spårbarhetssystem är avgörande för att uppfylla krav från myndigheter och kunder, men också för att förbättra kvalitet och leveranstid, minska kostnader och optimera processer. Binar hjälper dig att koppla ihop ditt affärssystem med din produktionslina och få spårbarhet i din process. Genom att låta produkten bära med sig information om hur den ska processas, så kan din fabrik organisera sig själv.

  Supply Chain Integration

  I dagens allt mer komplexa företagsklimat har vikten av en integrerad försörjningskedja blivit allt viktigare vilket bidrar till ökat behov av integrationen såväl inom som mellan företag.

  Binar erbjuder lösningar för integration av enskilda och flera anläggningar, men också integration av MES-lösningar i relation till företagets affärssystem. En av fördelarna med BPS är att systemet är enkelt att integrera med alla större affärssystem. Utformningen av supply chain integration ska säkerställa en stabil drift av anläggningen. Även om det överordnade affärssystemet tillfälligt skulle vara ur drift kan meddelandehistoriken vara fortsatt intakt.

  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.