Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Messystem

  MES-system för ökad kvalitetskontroll och effektivitet i produktionen

  Med hjälp av ett MES-System (Manufacturing Execution System kan du optimera er produktion. Med vårt skräddarsydda MES-system BPS (Binar Production System) kan du styra och övervaka produktionsprocessen. Visualisera nyckeltal, få en värdefull överblick och ta din kvalitetskontroll till nästa nivå. Följ information om produktionen i realtid via mobilen, datorn eller surfplattan - och få en mer lönsam verksamhet.

  MES-system från Binar

  Vad är ett MES?

  För att säkerställa effektiv kvalitetskontroll behövs full koll på produktionsprocessens olika delar. Med hjälp av MES (Manufacturing Execution System) får du ett helhetsgrepp över styrningen, övervakningen och uppföljningen av dina produktionsprocesser. MES ger dig en värdefull översikt av produktionen där systemet även visualiserar viktiga nyckeltal. På så vis kan du följa varje produkt, registrera spårbarhetsdata och upptäcka fel eller störningar i produktionen.

  Resultatet av ett MES-system är:

  •   förbättrad produktivitet
  •   högre produktkvalitet
  •   kortare leveranstider
  •   ökad kundnöjdhet.

  Spar tid och pengar med hjälp av ett MES

  Ett MES automatiserar informationsflödet mellan produktionens olika delar och kopplar ihop företagets affärssystem med produktionen. Du sparar tid och effektiviserar arbetet genom att slippa ge instruktioner manuellt till varje individuell enhet.

  Genom att affärssystem (ERP) och produktionssystem kopplas ihop med varandra blir det lättare att etablera gemensamma standarder och bästa praxis. Det leder bland annat till minskade kostnader, färre antal produkter i lager och kortare leveranstider. Med Binars eget MES-system BPS får du optimerad produktion och minskade kostnader.

  Hur använder man ett Manufacturing Execution System?

  Ett Manufacturing Execution System (MES-system) är en viktig komponent i modern produktionsstyrning som möjliggör optimal resursanvändning och effektivitet. Genom att integrera affärssystem, maskiner och operatörer i ett digitalt flöde skapas en realtidsöverblick över produktionsprocessen, vilket underlättar kontinuerlig övervakning och analys.

  MES-systemet samlar in och behandlar kritisk data från produktionslinjen och bearbetar denna för att generera nyckeltal för produktivitet, kvalitet och effektivitet. Dessa nyckeltal möjliggör för företagsledningen att fatta datadrivna beslut och kontinuerligt förbättra produktionsprocessen. Det blir enklare att snabbt identifiera och åtgärda eventuella problem eller ineffektiviteter som uppstår under produktionen.

  Användningen av ett MES-system kan vara som en del av ett större Enterprise Resource Planning (ERP) -system eller som ett fristående verktyg. Oavsett användningssätt är exekveringssystemet en avgörande faktor för effektiv hantering av produktionsverksamhet, eftersom det kopplar samman affärssystem, maskiner och operatörer och på så sätt förbättrar kommunikation och informationsdelning mellan dessa enheter.

  Exekveringssystemet gör det möjligt att snabbt reagera på förändringar i produktionsprocessen och säkerställer att dina resurser används optimalt. Det ger dig en större insyn i din produktionsprocess, vilket kan hjälpa dig att upptäcka mönster och trender som kan ge ytterligare möjligheter till förbättring och effektivitet.

  Med ett MES-system, även kallat exekveringssystem för tillverkning, som en central del i en modern produktionshantering kan ni bidra till att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten på era produkter och möjliggöra en mer konkurrenskraftig position på marknaden.

   

  Vad är ett MES-system?

  Vad skiljer Binars MES-system BPS från andra liknande system?

  Många MES är byggda för att vara stabila men saknar den flexibilitet som behövs för ett effektivt förändringsarbete. Binars stödsystem Binar Production System, BPS, är enkelt att anpassa efter dina unika förutsättningar och önskemål, tack vare att det är uppbyggt av moduler.

  En unik styrka hos BPS är att det inte bara samlar in data – det används även för att styra maskiner och processer enligt push-strategin. Du får alltså mer hjälp med styrningen och ligger steget före. Resultatet är ett starkare förbättringsarbete och större möjligheter att påverka kritiska processparametrar.

  Fördelar med Binars MES-system BPS:

  • Lätt att anpassa
   BPS är modulärt uppbyggt och lätt att anpassa till ditt befintliga system. Du kan alltså starta med ett mindre system och sedan utöka det i takt med att behovet ökar.
  • Enkelt att ansluta
   Utöver Binars smarta noder kan BPS enkelt anslutas mot robotar och maskiner via standardiserade gränssnitt.
  • Följ processen i din mobil eller surfplatta
   Du får information om produktionsprocessen i realtid genom en app i mobilen, datorn eller surfplattan.
  • Noderna utgör kopplingen
   Noderna kan kopplas samman i nätverk och utgöra kopplingen mot tillverkningsprocessen.

  Upptäck alla fördelar med att använda BPS i din tillverkning

  Med BPS får du optimerad produktion och minskade kostnader. Du får nytta av följande fördelar:

  • Enklare att implementera förändringar i produktionen
   Förändringarna kan till exempel bero på nya företagsstrategier eller krav från myndigheter.
  • Orderhantering säkerställer att rätt order och rätt jobb utförs
   MES-systemets orderhantering säkerställer full insyn i produktionsflödet, samtidigt som den bidrar till att minimera kostsamma mellanlager.
  • Hitta dold kapacitet och sänk kostnaderna
   Med Binars BPS-system kan du med hjälp av analys och processdata förändra driftsprocesser och styrsystem. Du kan alltså hitta dold produktionskapacitet och samtidigt sänka produktionskostnaderna.
  • Optimera flödet i produktionslogistiken
   Vi på Binar hjälper dig att minska ledtiderna och öka omsättningshastigheten i din produktionslogistik. Genom att optimera de olika delarna i en produktion eller få en smidigare övergång mellan dem får du en mer effektiv och lönsam produktion.
  • Produktionsplanering som ökar din konkurrenskraft
   Binar hjälper dig med din produktionsplanering. Genom att koppla planeringen till besluten för kvalitet, leveransförmåga och tillförlitighet kan du minska kostnaderna för råmaterial, energiförbrukning och underhåll. På så vis ökar du din konkurrenskraft.
  • Få smidigare Supply Chain Integration (försörjningskedja)
   Binar erbjuder lösningar för integration av enskilda och flera anläggningar, men också integration av MES-lösningar till företagets egna affärssystem. Vårt system är enkelt att integrera med alla större affärssystem och säkerställer en stabil drift av anläggningen. Även om det överordnade affärssystemet tillfälligt skulle vara ur drift kan meddelandehistoriken vara fortsatt intakt.

  Vårt MES-system implementeras genom en förstudie av dina behov

  Vi börjar med att genomföra en förstudie där vi tittar på dig som kund och era behov – ni kanske har en bild av vad produktionen behöver. I många fall upptäcker vi att verksamheten har helt andra behov än vad som var uppfattningen från början. Genom åren har vi på detta sätt hjälpt många kunder att upptäcka oväntade flaskhalsar i sin produktion.

  Spårbarhet – avgörande för att uppfylla krav och förbättra kvalitet

  Spårbarhet innebär att man spårar vad som har producerats och hur det har producerats. Ett bra spårbarhetssystem är avgörande för att uppfylla krav från myndigheter och kunder, men också för att förbättra kvalitet och leveranstid, minska kostnader och optimera processer. Binars MES-system innehåller en modul som kopplar ihop ditt affärssystem med din produktionslina för att få värdefull spårbarhet i din process. Genom att låta din produkt bära med sig information om hur den ska processas, kan din fabrik smidigt organisera sig själv.

  Är din produktion batchstyrd?

  Livsmedels- och läkemedelsindustrin är exempel på verksamheter med batchstyrd produktion. Det ställer höga krav på flexibilitet och spårbarhet. Binar Solutions har lång erfarenhet av att leverera batchsystem och hjälper dig med validering av processerna så att lagkrav och riktlinjer uppfylls. Batchsystemen integreras normalt sett med ditt automations- och affärssystem, samt övriga MES-funktioner såsom orderhantering, spårbarhet och produktionsrapportering.

  Skräddarsydda MES-system som automatiserar och optimerar din industriproduktion

  Binars egna MES-system BPS (Binar Production System) är en programvara för styrning och övervakning av produktionsprocesser. Tack vare att det är ett modulärt system kan du själv välja de moduler du vill ha. BPS är enkelt att anpassa efter dina unika förutsättningar och gör att du kan ta snabba beslut baserade på fakta, eftersom du får information i realtid om din produktionsprocess.

  Vi hjälper dig oavsett om du vill ha en helhetslösning eller om du vill koppla programvaran till befintliga system, maskiner, givare, sensorer och andra I/O. Ditt program skräddarsys med ett intuitivt användargränssnitt, där olika delar av produktionen kommunicerar och binds ihop – och du får ut mer av såväl maskiner som människor.

  Med oss på Binar får du tillgång till 35 års branschkunskap hur man effektiviserar och kvalitetssäkrar industritillverkning.

  Välkommen att kontakta oss!

  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.