Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Takt Mjukvara

  Takt ger en jämnare och effektivare produktion

  Takttid är en beräkning som används för att bestämma hastigheten i en produktion. När du använder Takt mjukvara, blir verkliga störningar synliga och du kan fokusera åtgärder på rätt ställe – resultatet är bättre kvalitet, optimering av produktion och flöde samt minskade kostnader. Dina anställda får dessutom en bättre arbetsmiljö som varken är stressig eller ryckig.


  Takt systemöversikt

  Vad är Takt?

  Metoden blev känd tack vare användningen i Henry Fords massproduktion av Model T under tidigt 1900-tal. Med takttid beräknar du produktionens optimala puls, så att processer och arbetsstationer är synkroniserade. I t.ex. en otaktad tillverkningsproduktion kan fördröjningar uppstå vid monteringsstationer, vilket gör att nästa station blir drabbad. Dominoeffekten riskerar att leda till långa ställtider, höga produktionskostnader och överblivna produkter. 

  Takttid är en del av Just-In-Time (JIT), en filosofi som går ut på att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. Med Takt, eller station time som det även kallas, kan du mäta din produktivitet, identifiera alla förluster och fokusera åtgärder på flaskhalsarna i processen.


   

  Hur använder man Takt? 

  Produktionsprocessen är inte bättre än den svagaste länken. I ett obalanserat flöde orsakar den s.k. Bullwhip-effekten mycket stress. Människor tenderar också ofta att arbeta slarvigt och omedvetet orsaka sämre kvalitet. Med en synlig och tydlig Takt binder du ihop produktionen med medarbetarna, planeringen, lagret och kunden så att alla delar bidrar till den gemensamma helheten. Du kan också spara och analysera statistik för ständiga förbättringar.

   Med hjälp av en taktklocka visar systemet den beräknade hastigheten för varje jobb på respektive station. Genom att visualisera takttiden på arbetsstationerna i realtid på detta sätt, jobbar dina operatörer inte för snabbt (överproduktion) och inte för långsamt (ger förseningar). 

  Med vår grafiska multi-color LED-display BiDisp3 får du en produktionstavla som visar resultatet i realtid i produktionsanläggningen. Tavlans lättförståeliga nyckeltal är enkla att förhålla sig till, som läge, mål och stopptid. En av våra många smarta lösningar som motiverar dina anställda, och som skapar synlighet och balans mellan stationerna.  

   

  Vilka fördelar har Takt, jämfört med andra system?

   Takt balanserar och jämnar ut produktionsflödet. Genom att implementera takttid i ditt arbetsflöde kan du t.ex:

  • upptäcka avvikelser
  • optimera din kapacitet för att möta kundernas efterfrågan
  • tydliggöra för alla involverade vad som förväntas av dem
  • sänka kostnaderna genom att undvika överproduktion.

  Metoden hjälper till att ta bort flaskhalsar som kan uppstå under linjeproduktion, och identifierar det exakta momentet som orsakar en fördröjning. På så vis elimineras steg som inte tillför mervärde och såväl automatiserade som manuella processer optimeras genom ökad effektivitet.

  Grundläggande förutsättningar – viktigt för att Takt ska ge rätt effekt 

  Enligt Lean behövs grundläggande förutsättningar för att skapa stabilitet i en produktion. För att använda Takt och andra Lean-principer på ett effektivt sätt i din verksamhet behöver du alltså tillämpa förutsättningarna korrekt. Dessa är:

  •   Standardisering – som handlar om att komma överens om att det som är det just nu bästa kända sättet i organisationen ska användas av alla berörda. Det kan till exempel vara det bästa sättet att utföra ett visst arbete. Att alla följer en standard ger verksamheten stora fördelar när det gäller kvalitet och effektivitet.
  •   Utjämning – har också stor betydelse för kvalitet och effektivitet i ett flöde. Att utjämna ett flöde innebär att planera så att arbetsbelastningen är så jämn som möjligt för de olika resurserna. På så sätt kan det gå att flytta arbete mellan olika tidsperioder för att skapa en jämnare arbetsbelastning.

  Lean-principerna Jidoka och Just-In-Time (JIT) bildar en förbättrande helhet

  Alla delar i Lean är viktiga för att förbättra din produktion. Tillsammans bildar principerna en helhet där komponenterna samverkar och ger varandra full effekt. De två huvudprinciperna Jidoka och Just-In-Time (JIT) har följande syften:

  •   Jidoka är uppdelad i två metoder; Inbyggd kvalitet som handlar om att skapa förutsättningar för att göra rätt från början, för att undvika t.ex. efterhandskontroll av kvalitet. Att bygga in kvalitet bidrar till ökad förutsägbarhet och bättre förmåga att leverera i tid. Den andra metoden är Stoppa vid fel som går ut på att tillfälligt stoppa processen när ett fel har upptäckts, eller när processen inte hinner med. Målet är att hitta en långsiktig lösning som gör att just den avvikelsen aldrig inträffar igen.
  •   Just-in-time (JIT) Takt är en del av JIT, som handlar om att skapa effektiva flöden. Ett effektivt flöde har en hög andel värdeskapande tid i förhållande till ledtiden, och flödet kan leverera rätt antal produkter till rätt kvalitet med ett högt resursutnyttjande. Genom täta avstämningar bidrar Takt till att det blir lättare att upptäcka avvikelser och förbättra dessa.

  Oavsett hur bra en verksamhet är kan den alltid bli bättre

  Bilden nedan förklarar hur Lean-principerna hänger ihop. Husets tak består av resultaten högsta kvalitet, kortast ledtid och lägsta kostnad, som verksamheten strävar efter att uppnå. Att konstant förbättra för att närma sig perfektion är en grundläggande del av Lean. Det innebär alltså att oavsett hur bra en verksamhet är kan den alltid bli bättre.

  Specialister på takttid med över 20 års erfarenhet av Takt och Lean vi hjälper dig att komma igång

  Binar är specialister på takttid för olika typer av produktion. I mer än 20 år har vi hjälpt våra kunder att förbättra sina resultat genom takt och andra metoder enligt Lean. Vår breda kapacitet för många olika typer av system gör att vi kan erbjuda programvara, moduler och skräddarsydda lösningar för just dina behov. Vi tillhandahåller allt från enkla singel-stationer till linjelösningar enligt Takt.

  Med oss på Binar får du tillgång till lång erfarenhet och unik kompetens som skapar en bättre arbetsmiljö, kortar din leveranstid, jämnar ut dina materialflöden och säkrar kvaliteten.

  Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er till en taktad produktion.

   

  En synlig och tydlig Takt är basen för Lean Manufacturing. Binar erbjuder många lösningar från mycket enkla enstationer till linjelösningar med Takt. I ett obalanserat flöde orsakar Bullwhip-effekten mycket stress. Människor tenderar också ofta att arbeta snabbt, slarvigt och orsaka sämre kvalitet. För att få en hög direktkörningskvalitet och en låg skrotningskostnad är Takt rätt metod. Taktklockan visar den beräknade hastigheten för varje jobb.

  Om det finns ett linjeflöde är stop & go en mycket effektiv metod för att öka produktionen utan att öka belastningen för operatörerna. Alla operatörer avslutar monteringen samtidigt, trycker på den gröna kvitteringsknappen och går framåt till nästa station. Störningar eller stopp kommer att visualiseras och markeras. En total ökning av genomströmningen med 25-30% är mycket vanlig och i ett optimerat flöde kan genomströmningen ökas med det dubbla.

  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.