Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  OEE för stationsmontage

  Effektivisera produktionstiden vid en fristående arbetsstation

  Som företagsledare kan du beräkna ert KPI (Key Performance Indicators) för att spåra och
  mäta era framsteg med hjälp av Lean och Toyota-modellen.

  Effektivisera produktionstiden vid en fristående arbetsstation!

  Effektivisera produktionstiden vid en fristående arbetsstation!
  Som företagsledare kan du beräkna ert KPI (Key Performance Indicators) för att spåra och mäta era framsteg med hjälp av Lean och Toyota-modellen.

  Men hur kontrolleras och optimeras en fristående arbetsstation för bänkmontage, där en ensam operatör utför beredning, montering och packning?
  Det kan göras med vår fristående lösning OEE för stationsmontage!

  OEE är en form av KPI och står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet.
  OEE för stationsmontage underlättar det kontinuerliga förbättringsarbetet. Den kan visa att ställtiderna kan reduceras om hanteringen av ankommande material förenklas eller om packningen görs på ett smidigare sätt.

  Operatören får vägledning och kontinuerlig information från OEE för stationsmontage. En LED-display (BiDisp3) och/eller datorskärm visar och jämför den optimala tidsåtgången med hur arbetet fortgår i realtid vid beredning, montering och packning.

  Fördelar

  • Vägleder personal för optimering
  • Ger kunskap som möjliggör ständiga förbättringar: var är flaskhalsen vid arbetsstationen och hur förändras den med tanke på exempelvis tid på dygnet, veckodag, operatör, plockningsteknik, förpackningsteknik, antal raster och längden på dessa?
  • Loggar resultat som kan exporteras till Excel
  • Enkelt att komma igång
  • Sänker kostnaderna
  • Lågt pris tack vare få komponenter, då OEE för stationsmontage är avsedd för en enskild arbetsstation och inte en hel produktionslinje.
  • Ordrar kan läggas i kö för flera dagar framåt. Köordningen kan justeras
  • Ordrarna kan anpassas till operatör och typ av produkt.

  OEE (Overall Equipment Effectiveness) är ett nyckeltal som står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitet. 100 % OEE innebär en kontinuerlig maximal produktionstakt, utan några uppehåll och med maximal kvalitet, vilket inte är realistiskt. Men de flesta tillverkningsföretag ligger onödigt lågt, kring 60 %. Här finns med andra ord en tydlig förbättringspotential.

   

  Via en tillhörande webbapplikation skapar operatören en eller flera arbetsordrar med information om hur många artiklar som ska monteras eller tillverkas och hur lång tid beredning, montering respektive packning förväntas ta.
  Webbapplikationen används även för att starta den aktuella ordern. Operatören använder sedan en mekanisk tryckknapp eller klickar sig fram i webbapplikationen för att markera

  när varje arbetsmoment är avklarat. En beröringsfri sensor kan vara ett alternativ. När ordern är genomarbetad, anger operatören hur många av produkterna som inte är av fullgod kvalitet.

  Varje order med resultat och statistik loggas i webbapplikationen och kan avläsas i efterhand, liksom OEE-värdet. En lagledare med tillgång till gatewayen kan logga in på webbapplikationen från annan plats för att läsa loggar eller lägga ordrar.

   

  Mät din produktivitet

  Du kan bara effektivisera din produktion om du vet hur den går. Mät din produktivitet med hjälp av OEE, Overall Equipment Effectiveness eller TAK, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, som det kallas på svenska, för att ta reda på hur stor del av din planerade produktionstid som faktiskt är produktiv. Om du kan förbättra din flaskhals, kan du förbättra hela din process.

   

  TAK/OEE

  Tillgänglighet

  Mät din tillgänglighet genom att övervaka hur stor del av din planerade produktionstid som din produktionsutrustning verkligen är i drift. Identifiera och försök att eliminera tillgänglighetsförluster i form av oplanerade stopp, som utrustningsfel och materialbrist, och reducera planerade stopp, som ställtid.

  TAK/OEE

  Anläggningsutnyttjande

  Mät ditt anläggningsutnyttjande genom att övervaka hur stor del av din planerade produktion som uteblir p.g.a. att du inte håller snabbast möjliga produktionstakt. Identifiera och försök att eliminera eller reducera förluster i form av kontinuerliga små stopp (< 5 min) som operatören löser själv utan hjälp från underhåll och som är lätta att bli blind för, och allt som gör att du tvingas gå ner i hastighet.

  TAK/OEE

  Kvalitet

  Mät din kvalitet genom att övervaka hur stor del av dina producerade enheter som är OK efter att ha genomgått din produktionsprocess. Identifiera och försök eliminera eller reducera kvalitetsförluster i form av kassation eller omarbete.

  Vad är ett bra OEE-värde?

  100% OEE innebär att du producerar så fort som möjligt, utan stopptid och att allt du producerar är OK. I verkligheten ligger de flesta tillverkningsföretag runt 60% vilket innebär att det finns tydliga förluster och förbättringsmöjligheterna är många.

  OEE-värde 100%

  Perfekt

  100%

  OEE-värde 85%

  Världsklass

  85%

  OEE-värde 60%

  Typiskt

  60%

  OEE-värde 40%

  Låg

  40%

  SYSTEMÖVERSIKT

  En enkel fristående lösning med få komponenter

  OEE för stationsmontage kräver endast:

  • En lokal gateway för styrsystemet
  • Ett molnbaserat konto för inställningar och hantering av ordrar
  • En IO-enhet och kabel mellan gateway och LED-display BiDisp3.
  • Eventuell signallampa som indikerar när personal behöver hjälp, via en andon-funktion
  • Utrustning för registrering, alternativ:
   • Beröringsfri sensor
   • Mekanisk tryckknapp
  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.