Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Integritetspolicy

  Vi behandlar dina personuppgifter

  För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

  Vi behandlar bara dina personuppgifter när det vi har laglig grund och sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vår målsättning är att alltid vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter.

  För att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service.

  Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter och andra yrkesrelaterade uppgifter t.ex. titel eller avdelning samt det som du självmant och frivilligt uppger eller själv publicerar.

  Eftersom du agerar som kontaktperson för ditt företag och inte själv är en part i avtalet, baserar vi behandlingen på en intresseavvägning, för att tillgodose vårt berättigade intresse att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service.

  Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster eller produkter. Vi kan också komma att samla in personuppgifterna från det företag du arbetar på eller från andra externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

  Vi kan komma att spara dina personuppgifter så länge vi har en pågående kundrelation med ditt företag och upp till ett år efter avslutad kundrelation. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att tillhandahålla, fullgöra avtal om och utveckla våra produkter, tjänster och tillhörande service eller vad vi är skyldiga enl. lag.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

  Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

  För att direktmarknadsföra våra produkter och tjänster

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att direktmarknadsföra våra produkter eller tjänster.

  Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter och andra yrkesrelaterade uppgifter t.ex. yrkesroll. Vi kan också komma att behandla din aktivitet för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

  Vi baserar behandlingen på en intresseavvägning, för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och tjänster.

  Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster eller produkter. Vi kan också komma att samla in personuppgifterna från det företag du arbetar på eller från andra externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

  Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har en pågående kundrelation med ditt företag och upp till ett år efter avslutad kundrelation.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

  Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

  För bokföring

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för bokföring.

  Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter och andra yrkesrelaterade uppgifter t.ex. titel eller avdelning.

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

  Personuppgifterna kan vi komma att samla in när du besöker vår webbplats, prenumererar på vår direktmarknadsföring, kontaktar oss eller använder någon av våra tjänster eller produkter. Vi kan också komma att samla in personuppgifterna från det företag du arbetar på eller från andra externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

  Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad vi är skyldiga enl. lag.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

  Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

  När du ansöker om jobb hos oss

  Vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du ansöker om jobb hos oss.

  Personuppgifterna vi kan komma att behandla är dina kontaktuppgifter, ditt CV, ditt personliga brev eller andra handlingar, samt det som du självmant och frivilligt uppger eller själv publicerar.

  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.

  Personuppgifterna kan vi komma att samla in från dig, dina referenser eller från externa källor t.ex. bolag i vår koncern, samarbetspartners eller offentliga register.

  Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för att tillsätta tjänsten eller vad vi är skyldiga enl. lag.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part t.ex. ett bolag i vår koncern eller en samarbetspartner. Då säkerställer vi alltid att den tredje parten också behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt.

  Vi kan även komma att överföra dina uppgifter till ett land utanför EES, Europiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Då säkerställer vi att EU-kommissionen har beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, att lämpliga skyddsåtgärder vidtags eller att det finns tillämpliga särskilda undantag. Om du vill få information om de skyddsåtgärder som vi vidtagit kan du få det genom att kontakta oss.

  Har du en fråga?

  Om du har frågor eller funderingar om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

  Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot tillämplig personuppgiftslagstiftning.

  Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och att dina rättigheter tas tillvara:

  Binar Elektronik AB, org.nr. 556716-4677
  Box 2001
  461 11 Trollhättan
  SWEDEN

  +46 (0)520 – 47 32 00
  info@binar.se

  Senast uppdaterad: 2018-11-02

  Kontakta oss
  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.