Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Industri 4.0

  Industri 4.0 - vår tids revolution

  Industri 4.0, eller den fjärde industriella revolutionen, innebär att företagen utnyttjar digitaliseringens möjligheter genom att implementera en rad olika teknologier, innovationer och organisationsförändringar parallellt.

  Industrial Internet of Things

  Den fjärde industriella revolutionen kallas ibland också för Industrial Internet of Things (IIoT), eller smart tillverkning, eftersom den för samman fysisk produktion med digital teknik, maskininlärning och stordata. Genom den tekniska utvecklingen kan man skapa ett bättre sammankopplat ekosystem och få en tydlig översikt över alla delar av processen.

  Revolutionerar din verksamhet

  Industri 4.0 handlar inte bara om att investera i ny teknik eller nya verktyg som ökar produktiviteten – det handlar om att revolutionera hela din affärsverksamhet och hur den växer. Tillverkningsindustrin förändras och att investera i industri 4.0 kommer bli helt avgörande i en värld där konkurrensen hårdnar.

  Den industriella utvecklingen – från 1.0 till 4.0

  Den första industriella revolutionen

  Industri 1.0 var samhällets förändring från jordbruk till industri och omvälvningen utspelade sig under andra halvan av 1700-talet och tidigt 1800-tal. Genom maskinella hjälpmedel ersattes manuellt arbete med stordrift och masstillverkning. Revolutionen innebar en mycket kraftig ökning av produktiviteten, och därigenom en radikal förändring av samhället med teknisk, ekonomisk, social och politisk innebörd. 

   

  Den andra industriella revolutionen

  Industri 2.0, även kallad den tekniska revolutionen, utspelade sig sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Under denna period började man använda stål och elektricitet i fabrikerna, vilket ökade effektiviteten ytterligare. Under den här fasen introducerades bland annat det löpande bandet. 

  Den tredje industriella revolutionen

  Under mitten av 1900-talet växte industri 3.0 fram. Förändringen var kopplad till teknologisk utveckling, framförallt inom IT, och kapitalets ökade rörlighet och internationalisering. Digitaliserade flöden av pengar, kultur och information utom nationalstaternas kontroll och reglering fick konsekvenser för såväl produktion som konsumtion. 

   

  Den fjärde industriella revolutionen

  Just nu pågår alltså den fjärde industriella revolutionen, även kallad industri 4.0. Nu tas den digitala teknik som har utvecklats de senaste årtiondena in de fysiska fabrikerna. Genom att den digitala och fysiska världen länkas samman kan fabrikerna till stor del organisera sig själva. Genom industri 4.0 skapas en omfattande, sammanlänkad och holistisk syn på tillverkning. 

  Så tjänar du på industri 4.0

  Att förstå hur man utnyttjar den här omställningen på bästa sätt kan vara direkt avgörande för företagets framtid. Men hur kan de se ut när industri 4.0 tillämpas i din verksamhet? Vi har skapat tre användningsfall för att hjälpa dig förstå värdet av industri 4.0 i en tillverkningsverksamhet. 

  • Supply Chain Management (SCM) – För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att optimera materialflödet genom företaget. Industri 4.0 ger företag ökad insyn i och kontroll över hela distributionskedjan.
  •  Prediktivt underhåll & prediktiv analys – Förutspå faktiska problem innan de faktiskt inträffar. Genom industri 4.0 behöver förebyggande underhåll inte längre göras manuellt, utan sker automatiskt. Systemen kan själva identifiera problem och förutspå när maskiner behöver repareras, och gör att du kan lösa eventuella bekymmer innan de utvecklas till stora problem. Predaktiv analys gör att du kan ställa om från förebyggande till proaktivt underhåll.
  • Spårning  – Genom att koppla samman ditt affärssystem med din produktionslinje kan du nå spårbarhet genom hela din process. Knyt varje produkt till en order, och låt produkten bära med sig information om hur den ska processas. På så sätt kan fabriken organisera sig själv. 

  När ska man investera i industri 4.0?

  Så, är industri 4.0 något för dig? Hur, var, och när ska man investera i 4.0?

  Om du känner igen dig i flera av de nedanstående punkterna så är det antagligen en bra idé att ta kontakt med en leverantör av lösningar för industri 4.0.

  • Du är aktiv i en bransch med hård konkurrens 
  • Du har tekniskt kunniga konkurrenter
  • Du har svårt att tillsätta lediga tjänster
  • Du vill få bättre överblick över din distributionskedja
  • Du vill identifiera potentiella problem redan innan de sker
  • Du vill öka effektiviteten och lönsamheten i hela organisationen
  • Du vill att du och dina anställda ska få relevant information i realtid
  • Du vill förbättra kundnöjdheten
  • Du vill kvalitetssäkra det manuella arbetet
  • Du vill digitalisera era instruktioner 
  • Du vill förbättra produktkvaliteten
  • Du vill minska slöseriet av resurser
  • Du vill få information om produktionsprocessen i realtid genom en app i mobilen, datorn eller surfplattan
  • Du vill få bättre insyn och mer data så att du kan fatta väl underbyggda beslut 

  Är du fortfarande är osäker på om industri 4.0 är rätt för dig och ditt företag? Nedan har vi listat några av fördelarna med att implementera funktionerna i din verksamhet. 

  Några av fördelarna med industri 4.0

  Den fjärde industriella revolutionen omfattar hela distributionskedjan och distributionskedjan – inklusive design, försäljning, lagerhållning, schemaläggning, kvalitetssäkring, konstruktion plus kund- och fälttjänster. Alla kan ta del av relevant information om produktions- och affärsprocesser, och få tillgång till analyser och slutsatser i exakt rätt tid.

  Fördelarna med att använda att implementera industri 4.0 i din verksamhet är förstås många, och vi har sammanställt några av dem i en kort lista: 

  • Du ökar din konkurrenskraft. När banbrytande aktörer optimerar sin logistik och SCM måste du investera i teknik och lösningar som gör att du kan fortsätta förbättra och optimera din verksamhet. För att fortsätta vara konkurrenskraftig behöver du system och processer som gör att du kan behålla samma, eller bättre, servicenivå gentemot dina kunder som de skulle kunna få från dina mest innovativa konkurrenter.
  • En bättre arbetsmiljö. Ett generellt ökad välmående bland medarbetarna, med färre sjukdagar som följd, är vanligt vid implementering av industri 4.0. Förutom en säkrare arbetsplats, så förbättras informationsflödet, vilket bland annat leder till att ditt team blir starkare och att samarbetet underlättas.
  • Du blir mer attraktiv för yngre arbetstagare. Företag som investerar i modern, innovativ teknik är bättre på att locka till sig och behålla nya anställda.
  • Undvik potentiella problem. Genom prediktiv analys, realtidsdata, automatisering och internetanslutna maskiner kan du agera proaktivt för att lösa potentiella bekymmer innan de utvecklas till stora problem.
  • Kvalitetssäkring. Med industri 4.0 kan du enkelt införa ett standardiserat arbetssätt och på så sätt uppnå jämn och hög kvalitet. Genom digitala instruktioner kan du säkerställa att alla alltid jobbar efter det senaste underlaget. Du kan även använda rörliga bilder, ljud och flera språk parallellt.
  • Ökad lönsamhet. Kostnadsbesparingar ger större lönsamhet, vilket främjar din tillväxt. Med industri 4.0 får tillgång till data i realtid, vilket gör att du kan fatta snabbare och bättre beslut. På så sätt kan du öka effektiviteten och lönsamheten i hela organisationen.

  Så kan Binar Solutions hjälpa dig med din verksamhet 

  Vi på Binar Solutions har flera decenniers erfarenhet av att öka våra kunders produktivitet, och kan hjälpa dig att implementera industri 4.0-teknik i din verksamhet. Med ett flexibelt och skalbart system kan du komma igång snabbt, för att sedan skala upp i takt med att lönsamheten ökar. Även om du vill börja i mindre skala så blir resultaten snabbt tydliga, och du kan enkelt lägga till nya funktioner allt som nya behov uppstår. 

  Om lösningen på dina problem inte finns på marknaden kan vi, genom egen utvecklingskompetens inom industriell elektronik och mjukvara, snabbt ta fram innovativa lösningar efter dina behov.

  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.