Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  Industri 4.0

  Industri 4.0 - den digitala tillverkningsrevolutionen

  Industri 4.0 innebär att tillverkningsföretag utnyttjar digitaliseringens möjligheter genom att implementera en rad nya teknologier och innovationer. Binars mål är att ligga i framkant när det gäller att öka våra kunders produktivitet med digitala, flexibla system som ger snabba resultat. Vi har flera decenniers erfarenhet och hjälper dig gärna.

  Industrial Internet of Things – ta din affärsverksamhet in i framtiden

  Syftet med Industri 4.0 är att med digitala medel få en helhetslösning där alla maskiner och system i anläggningen är uppkopplade och kommunicerar med varandra. På så vis skapas ett bättre sammankopplat ekosystem som ger tydlig översikt över processen. Resultatet är en s.k. “smart fabrik” som revolutionerar hela din affärsverksamhet.

  Den fjärde industriella revolutionen kallas också för Industrial Internet of Things (IIoT) eftersom den integrerar fysisk produktion med digital teknik, maskininlärning och stordata. Tillverkningsindustrin förändras och att investera i Industri 4.0 kommer bli helt avgörande i en värld där konkurrensen hårdnar.

  Binar hjälper dig att upptäcka styrkorna med Industri 4.0

  Vill du öka lönsamheten i hela organisationen? Vill du förbättra kundnöjdheten och få tillgång till värdefulla analyser som gör det lättare att ta rätt beslut? Genom att ställa om din verksamhet till Industri 4.0 tar du steget in i framtiden. Du förbättrar hela distributionskedjan, från schemaläggning och kvalitetssäkring till kundtjänster. Binar har med egna ögon sett och bidragit till industrins digitala resa de senaste decennierna, vilket gör att vi har mycket kunskap som vi gärna delar med oss av.

  Några av alla fördelar

  • Du ökar din konkurrenskraft. När banbrytande aktörer optimerar sin logistik och SCM måste du investera i teknik och lösningar som gör att du kan fortsätta vara konkurrenskraftig. Du hänger alltså med i den nya utvecklingen.
  • Du får bättre arbetsmiljö. Ett ökat välmående bland personalen med färre sjukdagar som följd, är vanligt vid implementering av Industri 4.0. Informationsflödet förbättras dessutom, vilket leder till att ditt team blir starkare.
  • Du blir mer attraktiv för yngre arbetstagare. Företag som investerar i modern, innovativ teknik är bättre på att locka till sig och behålla nya anställda.
  • Du ligger steget före gällande potentiella problem. Genom prediktiv analys, realtidsdata, automatisering och internetanslutna maskiner kan du agera proaktivt innan felen utvecklas till stora problem.
  • Du får bättre kvalitetssäkring. Med industri 4.0 kan du enkelt införa ett standardiserat arbetssätt och uppnå jämn och hög kvalitet. Genom digitala instruktioner kan du säkerställa att alla alltid jobbar efter det senaste underlaget.
  • Du ökar din lönsamhet. Binars Industri 4.0-lösningar ger kostnadsbesparingar som i sin tur ger större lönsamhet, vilket främjar din tillväxt. Du får tillgång till data i realtid, vilket gör att du kan fatta snabbare och bättre beslut.

  Mjukvaruutvecklare

  Så tjänar du på att ställa om till Industri 4.0

  Att förstå hur man utnyttjar den här omställningen på bästa sätt kan vara direkt avgörande för företagets framtid. Men hur kan de se ut när den fjärde revolutionen tillämpas i din verksamhet? Med hjälp av faktorerna nedan blir det lättare att förstå hur det går till:

  • Supply Chain Management (SCM) – För att vara konkurrenskraftig är det viktigt att optimera materialflödet genom företaget. Industri 4.0 ger företag ökad insyn i och kontroll över hela distributionskedjan.
  • Prediktivt underhåll & prediktiv analys – Förutspå faktiska problem innan de inträffar. Genom industri 4.0 behöver förebyggande underhåll inte längre göras manuellt, utan sker automatiskt. Systemen kan själva identifiera problem och förutspå när maskiner behöver repareras. Prediktiv analys gör att du kan ställa om från förebyggande till proaktivt underhåll.
  • Spårbarhet – Genom att koppla samman ditt affärssystem med din produktionslinje kan du nå spårbarhet i hela processen. Det ger ett stort värde då det går att följa produktionen av produkten hela vägen från beställning till leverans. Detta ger hög transparens och går att koppla till hållbarhet och miljöfrågor, eftersom du får svar på om produkten håller måttet i alla led.

   

  Vi på Binar Solutions ökar produktiviteten i din verksamhet

  Binar Solutions brinner för att implementera Industri 4.0-teknik i din verksamhet. Med oss får du flera decenniers erfarenhet av att öka produktiviteten inom industriautomation och industriell IT. Med ett flexibelt och skalbart system kan du komma igång snabbt, för att sedan skala upp i takt med att lönsamheten ökar. Även om du vill börja i mindre skala så blir resultaten snabbt tydliga, och du kan enkelt lägga till nya funktioner allt som nya behov uppstår.

  Läs mer om våra verktyg och lösningar såsom:

  • Smarta verktyg – Våra produktionshjälpmedel kan integreras på många sätt för att passa behoven hos din verksamhet. Verktygen effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet.
  • MES-systemet BPS – Med hjälp av vårt eget MES (Manufacturing Execution System) kan du styra och övervaka produktionsprocessen. Visualisera nyckeltal och ta din kvalitetskontroll till nästa nivå.

  Välkommen att kontakta oss!

   

  En bild från förr som visar på vilka steg den industriella utvecklingen har tagit.

  Den industriella utvecklingen – från 1.0 till 4.0

  Den första industriella revolutionen

  Industri 1.0 var samhällets förändring från jordbruk till industri och omvälvningen utspelade sig under andra halvan av 1700-talet och tidigt 1800-tal. Genom maskinella hjälpmedel ersattes manuellt arbete med stordrift och masstillverkning. Revolutionen innebar en mycket kraftig ökning av produktiviteten, och därigenom en radikal förändring av samhället med teknisk, ekonomisk, social och politisk innebörd. 

   

  Den andra industriella revolutionen

  Industri 2.0, även kallad den tekniska revolutionen, utspelade sig sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Under denna period började man använda stål och elektricitet i fabrikerna, vilket ökade effektiviteten ytterligare. Under den här fasen introducerades bland annat det löpande bandet. 

  Den tredje industriella revolutionen

  Under mitten av 1900-talet växte industri 3.0 fram. Förändringen var kopplad till teknologisk utveckling, framförallt inom IT, och kapitalets ökade rörlighet och internationalisering. Digitaliserade flöden av pengar, kultur och information utom nationalstaternas kontroll och reglering fick konsekvenser för såväl produktion som konsumtion. 

   

  Den fjärde industriella revolutionen

  Just nu pågår alltså den fjärde industriella revolutionen, även kallad industri 4.0. Nu tas den digitala teknik som har utvecklats de senaste årtiondena in de fysiska fabrikerna. Genom att den digitala och fysiska världen länkas samman kan fabrikerna till stor del organisera sig själva. Genom industri 4.0 skapas en omfattande, sammanlänkad och holistisk syn på tillverkning. 

  Del av en fasad på en industrianläggning.
  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.