Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  ,

  Vad betyder TAK/OEE?

  TAK står för

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsutnyttjande
  • Kvalitet

  TAK är ett viktigt nyckeltal som visar hur stor del av den planerade produktionstiden som faktiskt är produktiv. Uttrycket används som ett synonym till den engelskans OEE, som står för Overall Equipment Effectiveness. Genom att veta sitt TAK/OEE-värde får man en tydlig siffra på sin anläggningseffektivitet.

  100% TAK/OEE innebär att man producerar så fort som möjligt, helt utan stopptid och att allt som produceras är ok. I verkligheten ligger det flesta tillverkningsföretag runt 60%, vilket innebär att det finns en tydlig förbättringspotential.

  Hur räknar man ut OEE?

  OEE (Overall Equipment Effectiveness) är en prestationsmått som används för att bedöma hur effektivt en tillverkningsprocess eller utrustning används.

  OEE mäter tre huvudkomponenter, vilka är Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. OEE kan räknas ut genom att multiplicera dessa tre komponenter, och resultatet uttrycks i procent.

  De olika delarna som används för att räkna ut OEE

  Tillgänglighet

  Detta är andelen av den schemalagda produktionstiden som faktiskt används för produktion. Tillgänglighet beräknas genom att dividera driftstiden (tiden då maskinen är igång och producerar) med den schemalagda produktionstiden.
  Tillgänglighet = (Driftstid / Schemalagd produktionstid)

  Anläggningsutnyttjande

  Detta är hur snabbt utrustningen producerar produkter jämfört med dess maximala kapacitet. Anläggningsutnyttjande beräknas genom att dividera den faktiska produktionen med den teoretiska maximala produktionen.
  Anläggningsutnyttjande = (Faktisk produktion / Teoretisk maximal produktion)

  Kvalitet

  Detta är andelen godkända produkter som produceras jämfört med det totala antalet producerade produkter. Kvalitet beräknas genom att dividera antalet godkända produkter med det totala antalet producerade produkter.
  Kvalitet = (Antal godkända produkter / Totalt antal producerade produkter)

  För att sedan räkna ut OEE, multiplicerar du dessa tre olika delar;

  OEE = Tillgänglighet × Anläggningsutnyttjande × Kvalitet

  Resultatet kommer att vara ett värde mellan 0 och 1, som kan uttryckas i procent genom att multiplicera med 100. Ju högre OEE-värde, desto mer effektiv är tillverkningsprocessen eller utrustningen. Ett OEE-värde på 100% innebär att maskinen fungerar optimalt utan några driftstopp, kör på maximal kapacitet och producerar endast godkända produkter. Och ska vi vara helt ärliga så är det inte riktigt troligt, då det då skulle innebära att maskinen aldrig ligger nere eller behöver servas.

  Har du fått svar på din fråga?

  Kontakta oss om du behöver ytteligare hjälp.

  Kontakta oss
  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.