Vill du veta mer?

Fyll i ditt telefonnummer nedan
så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

  ,

  Vad betyder TAK/OEE?

  TAK står för

  • Tillgänglighet
  • Anläggningsutnyttjande
  • Kvalitet

  TAK är ett viktigt nyckeltal som visar hur stor del av den planerade produktionstiden som faktiskt är produktiv. Uttrycket använder man som ett synonym till den engelskans OEE, som står för Overall Equipment Effectiveness. Genom att veta sitt TAK/OEE-värde får man en tydlig siffra på sin anläggningseffektivitet.

  100% TAK/OEE innebär att man producerar så snabbt som möjligt, och detta helt utan stopptid och att allt som man producerat är ok. I verkligheten ligger det flesta tillverkningsföretag runt 60%, vilket innebär att det finns en tydlig förbättringspotential.

  Hur räknar man ut OEE?

  OEE (Overall Equipment Effectiveness) är en prestationsmått som man använder för att bedöma hur effektivt en tillverkningsprocess eller utrustning används.

  OEE mäter tre huvudkomponenter, vilka är Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. Genom att man räknar ut dessa tre komponenter och uttrycker resultatet i procent då har du ett OEE värde.

  De olika delarna som används för att räkna ut OEE

  Tillgänglighet

  Detta är andelen av den schemalagda produktionstid som man faktiskt använder för en produktion. Tillgänglighet beräknar man genom att dividera driftstiden (tiden då maskinen är igång och producerar) med den schemalagda produktionstiden.
  Tillgänglighet = (Driftstid / Schemalagd produktionstid)

  Anläggningsutnyttjande

  Detta är hur snabbt utrustningen producerar produkter jämfört med dess maximala kapacitet. Anläggnings utnyttjandet beräknar man genom att dividera den faktiska produktionen med den teoretiska maximala produktionen.
  Anläggningsutnyttjande = (Faktisk produktion / Teoretisk maximal produktion)

  Kvalitet

  Detta är andelen godkända produkter som man producerar jämfört med den totala antalet producerade produkter. Kvalitet beräknar man genom att dividera antalet godkända produkter med det totala antalet producerade produkter.
  Kvalitet = (Antal godkända produkter / Totalt antal producerade produkter)

  För att sedan räkna ut OEE, multiplicerar du dessa tre olika delar;

  OEE = Tillgänglighet × Anläggningsutnyttjande × Kvalitet

  Resultatet kommer att vara ett värde mellan 0 och 1, som man uttrycker i procent genom att man multiplicerar med 100. Ju högre OEE-värde, desto mer effektiv är tillverkningsprocessen eller utrustningen. Ett OEE-värde på 100% innebär att maskinen fungerar optimalt utan några driftstopp, kör på maximal kapacitet och producerar endast godkända produkter. Men i ärlighetens namn så är det inte riktigt troligt, då det då nämligen skulle innebära att maskinen aldrig ligger nere eller behöver servas.

  Har du fått svar på din fråga?

  Kontakta oss om du behöver ytteligare hjälp.

  Kontakta oss
  Binar bilindustri

  Prenumerera på
  vårt nyhetsbrev

   Den här webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.